เรียนท่านลูกค้าที่นับถือ
โบว์ชัวร์ชุดนี้ทาง บริษัท อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย ได้รวบรวมสินค้าแบบใหม่ (พ.ศ.2549) นำเสนอท่านเพื่อให้เลือกใช้ ให้เหมาสมกับหน่วยงานของท่านโดยได้แบ่งเป็น
1. ชุดศูนย์การเรียน ซึ่งเหมาะกับนักเรียนอนุบาล เด็กเล็กเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และสังคม ตลอดจนเป็นการจำลองสถานะการณ์ให้เด็กได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสนุกกับการเรียน สร้างความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก ประกอบด้วย
1.1 มุมวิทยาศาสตร์
1.2 มุมบ้าน
1.3 มุมสันทนาการ
1.4 มุมห้องสมุดและการเรียนรู้
1.5 อุปกรณ์สนามเด็กเล่น
2. อุปกรณ์สนับสนุนในโรงเรียน ได้แก่ ชุดโต๊ะเก้าอี้พับเวทีแสดง ป้อมยาม ถังขยะพลิกได้ เสาธงเครื่อนที่ ห้องสมุด

3. ชุดครุภัณฑ์ ได้แก่ ชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนแบบต่างๆ (ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา) ชุดประชุม 10 คน ชั้นและตู้ (สั่งแบบได้) เตียงพับ/พยาบาล เก้าอี้สนามสำหรับรอรับเด็ก

4. อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รถบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้เตาเผาขยะ เตาหุงต้มใช้เผากระดาษ ใบไม้แห้ง ตลอดจนชั้นปลูกต้นไม้ประหยัดน้ำ
สินค้าทุกชิ้น บริษัท อุสาฯ ซึ่งเป็นบริษัทคนไทย ทำการผลิตและจำหน่ายมานานกว่า 60 ปี มีความชำนาญสูงในการผลิต ออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่ดีที่สุด เพื่อให้สินค้าคงทนแข็งแรง คุ้มค่า ปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนั้นราคาก็ไม่แพง ไม่คิดราคาเกินความเป็นจริงอย่าง ที่ผู้ค้าอื่นๆทำและท่านไม่ต้องไปเสียค่านายหน้า หรือกำไรให้คนกลางที่สั่งสินค้ามาขาย หรือนำเข้ามาจากต่างชาติ ทำให้ชาติต้องสูญเสียเงินตราให้คนต่างชาติ

ท่านสนใสใจสินค้าตัวใดของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ นอกจากนั้นสินค้าของบริษัททุกตัว แม้ใช้งานมานานนับสิบปีจะกลับมาซ่อมแซมใหม่ทางบริษัทก็ยินดีให้บริการตลอดเวลา
โดยติดต่อแผนกขาย บริษัท อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด โทร. 0-2589-0935, 0-2589-2221

บริหารงานโดย อาจารญ์วนิดา โรจนสโรช (อดีตครูวิทยาศาสตร์ มพ./สกน. กรมสามัญศึกษา) และ นายสาโรจน์ โรจนสโรช (ผู้ชำนาญงานด้านเครื่องจักรกล และพลังงานทดแทน) ทายาทคุณสานิตย์ ไวเทหกุล(โรจนสโรช) อดีตประธานบริษัท อุสาฯ และผู้ก่อตั้ง (ก่อตั้งปี พ.ศ. 2492)

ยินดีรับชำระด้วยบัตรเครดิต

1. ชุดศูนย์การเรียน ของสวย 1.1 มุมวิทยาศาสตร์  ของดี    ของถูก    ของทน  ของเล่นมี มอก. ของไว้ใจได้ 1.5 อุปกรณ์สนามเด็กเล่น (KP)

2. ชุดสนับสนุน (KA) ของส่งตรงเวลา    ของคุ้มค่า้เงิน ชุดห้องสมุด (KL)3. ครุภัณฑ์ (NEW) รับสั่งทำของตามแบบ ของของคนไทย เพื่อคนไทย4. อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน (WS) ของเศรษฐกิจพอเพียง

อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ของเล่น มอก. 685-2540
สินค้าผลิตโดยคนไทย เงินทองไม่รั่วไหลไปต่างชาติ
สวย คุ้มค่า แข็งแรง ปลอดภัย อายุการใช้งานนานนับสิบปี
ราคาไม่แพง ไม่หลอกลวงลูกค้า

บริษัท อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด เป็นบริษัท ของคนไทย ทำการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ของเล่น เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เป็นเวลานานกว่า 60 ปี (ก่อตั้ง พ.ศ. 2492 โรงงานอุสา อุสาหกรรมไทย, วนิดาเฟอร์นิเจอร์ โดยคุณสานิตย์ ไวเทหกุล นักประดิษฐ์แห่งชาติปี 2521)

ระยะเวลามากกว่า 60 ปี เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ของเล่น ตราอุสา มีความแข็งแรง คงทน ปลอดภัย มีอายุการใช้งานได้มากกว่า 20 ปี บริษัท อุสาฯได้คัดเลือกวัสดุที่ดี มีคุณภาพสูง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตลอดจนใช้เทคนิค ความชำนาญงานและบุคคลากรที่มีคุณภาพ มาทำการผลิตอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ของเล่น มอก. ครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์สนาม มาบริการแก่ท่านลูกค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ไม่ว่าในด้านราคา รูปแบบ คุณภาพ ความปลอดภัย และการใช้งาน

เป็นที่ทราบดีว่าอุปกรณ์สนามเด็กเล่น จัดได้ว่าเป็นของเด็กเล่นประเภทหนึ่งที่รับน้ำหนักตัวเด็ก และของเล่น มอก.685-2540 ในหมวดของเล่นรับน้ำหนักตัวเด็กอันได้แก่ ม้าโยก กระดานลื่น กระดานหก ชิงช้า (มอก.685 เล่ม 1-2530 หน้า 14) บ้าน ถังลอด (มอก.685 เล่ม 1-2530 หน้า 11) ทางบริษัทอุสาฯ ได้ทำการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามเกณฑ์วิธีการทดสอบ และวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอันได้แก่ชิงช้า กระดานหก ม้าโยก กระดานลื่น บ้าน ถังลอด ตลอดจนทำการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากแผนกเครื่องกล คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามของเล่นข้างต้น ตลอดจนของเล่นปีนป่ายและม้าหมุน เพื่อให้ท่านลูกค้ามีหลักประกันในความปลอดภัย และความคงทนแข็งแรง ว่ารับน้ำหนักได้ดี และใช้งานได้นานและปลอดภัยสินค้าใช้วัสดุใหม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี ทนต่อแสงแดดแรงกล้า ทนต่อฝน ขึ้นรูปดัด งอได้เหมือนพลาสติกไม่มีเสี้ยน ปลวกไม่ขึ้น สามารถเลือกสีสรรได้สดใส ได้ชื่อว่าช่วยลดปัญหาขยะเพราะนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับทำอุปกรณ์สนามเด็กเล่น หรือของเล่น


การเลือกใช้อุปกรณ์สนามเด็กเล่นควรคำนึงถึง

1. ความปลอดภัย ต้องรับน้ำหนักผู้เล่นได้ดี ไม่หักพังขณะเล่น ไม่มีเหลี่ยมคมและปลายแหลม ไม่สามารถให้ส่วนของร่างกายสอดแทรก บีบ บิด อัด จะทำให้เป็นอันตรายได้ โครงสร้างต้องไม่สั่นไหว มีความแน่นหนา จุดเชื่อมต้องไม่หัก หลุด เปราะ บาง ตลอดจนสีที่ใช้ไม่เป็นสารพิษ ออกแบบปลอดภัย และต้องติดตั้งแน่นหนา

2. คุ้มค่า ขึ้นอยู่กับราคา ระยะเวลาในการใช้งาน ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ได้ง่าย เคลื่อนย้ายได้สะดวก มีการรับประกัน และหลังพ้นระยะประกันสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอดแม้ว่าเวลาผ่านมามากกว่า 20 ปี เช่นซ่อมแซม หรือทำสีใหม่ และสามารถซ่อมแซมเองได้โดยสะดวก เช่นหาวัสดุในพื้นที่ได้ง่าย

3. สวย เนื่องจากของเล่นด็กๆชอบที่มีสีสรรสดใส ขนาดกระทัดรัด หรือออกแบบดี เล่นได้หลากหลาย สร้างภูมิทัศน์
4. ราคาถูก การซื้อต้องคำนังถึงระยะเวลาการใช้งานเพราะของเล่นเหล่านี้เป็นของถาวร ถ้าซื้อมาแล้วใช้งานได้นาน ราคาของเล่นไม่แพงมาก ก็ถือว่าราคาถูกอีกทั้งไม่ต้องกังวลใจที่จะเปลี่ยนใหม่ ทำให้มีงบประมาณไปใช้ในการทำงานอื่นๆที่จำเป็นกว่าอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ของเล่นจากอุสาฯ ราคาไม่แพง เพราะอุสาฯเป็นบริษัทเก่าแก่ ไม่หวังกำไรจากลูกค่า เพียงหวังให้บริษัทดำเนินงานไปได้ เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ ที่ต้องทำให้ดีที่สุด โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ

5. แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานนานปี ไม่หลอกลวงลูกค้า ซึ่งดูได้จากผลิตภัณฑ์ที่ทำมาแล้วในอดีต ตลอดจนประวัติ ชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ และตามตัวได้ง่าย ไม่ใช่ลูกค้าซื้อไปแล้วไม่รับผิดชอบ หรือตามตัวไม่เจอเมื่อมีปัญหา

ในปัจจุบัน ( พ.ศ.2549 ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่นมีการแข่งขันสูงมาก ไม่ว่าบริษัทอุสาฯออกแบบของเล่น หรืออุปกรณ์สนามเด็กเล่นใดๆออกมาจะถูกลอกเลียนแบบ ทำคล้ายแต่ไม่เหมือน ลอกเลียนทั้งแบบและชื่อ ตลอดจนแอบอ้าง และหลอกลวงผู้บริโภคทำให้เกิดอุบัติเหตุ หักพัง ชำรุด และไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าตลอดมา ตลอดจนมีอุปกรณ์สนามเด็กเล่นบางแบบ บางชนิดใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเมืองไทย ที่มีแสงแดดแรง และร้อนจัดในเวลากลางวัน เช่น พลาสติก หรือโครงโลหะผสมพลาสติก ซึ่งอายุการใช้งานต่ำไม่เกิน 3 ปี และเมื่อชำรุดแล้วไม่สามารถซ่อมแซมได้ โดยอ้างว่าปลอดภัยอีกทั้งราคาก็สูงมากเกินความเป็นจริง ซึ่งเวลาใช้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วขอให้ท่านลูกค้าโปรดพิจารณาให้ดี นอกจากนั้นอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ของเล่นบางอย่างยังต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ทำให้ชาติเสียเงินตราให้ต่างชาติ


บริษัท อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด มีสินค้ามากกว่า 300 แบบ ให้ท่านได้เลือกใช้ในราคาไม่แพง คงทน แข็งแรง ปลอดภัย ใช้งานได้นับสิบปี ทางอุตสาฯ ทดสอบการใช้งานของเล่นจากงานมหกรรมการ์ตูน 2549 จัดที่เมืองทองธานี โดยจัดสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่นฟรีมากกว่า 30 ชิ้น เล่นตลอด 9 วัน โดยเด็กมาเล่นของเล่นมากกว่า 100,000 (แสนคน) ของเล่นทุกชิ้นใช้งานหนัก แต่ยังแข็งแรงคงทน ไม่ชำรุดแต่อย่างใด แม้ของทุกชิ้นไม่ได้ยึดพื้น และเป็นการเล่นที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้น ท่านสนใจโปรดขอแคตาล็อค และ/หรือ VCD งานมหกรรมการ์ตูนได้ที่ บริษัท อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด ตามชื่อที่อยู่ข้างต้น หรือ เปิดเว็ปไซด์ (Website) www.usa-eco.com หรือมาที่บริษัทอุสาฯ ดังแผนที่ข้างล่างนี้สินค้าที่ผลิตโดย บริษัท อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด
1. กังหันลมสูบน้ำ กังหันลมบำบัดน้ำเสีย กังหันลมแบบอื่นๆ
2. เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ ,ใบไม้ ,สมุนไพร ,แป้ง และอื่นๆ
3. ชุดทำถ่าน เครื่องอัดถ่าน เครื่องอัดแกลบ
4. เตาเผาขยะแบบต่างๆ เตาเผาซากสัตว์ (ไก่) เตาเผาถ่าน
5. เครื่องจักรกลการเกษตรแบบต่างๆ

Taylormade Golf テーラーメイド ゴルフ Callaway Golf キャロウェイ ゴルフ Ping Golf ピン ゴルフ Mizuno Golf ミズノ ゴルフ NIKE Golf ナイキ ゴルフ Titleist Golf タイトリスト ゴルフ Maruman Golf マルマン ゴルフ Honma Golf ホンマ ゴルフ ツアーステージ ゴルフ viq Golf Odyssey Golf オデッセイ ゴルフ XXIO Golf ゴルフアイアン ゴルフドライバー ゴルフフェアウエイ ゴルフハイブリッド ゴルフウェッジ ゴルフパター コンブリートセット レディースゴルフ レフトハンドクラブ